Τα τρία ουαί "Ουαί, ουαί, ουαί εις τους κατοικούντας επί της γης"

Τρίτη, 27 Σεπτεμβρίου 2011 8:04 πμ |

alt


Ο Ιωάννης είδε έναν άγγελο να πετάει στο μεσουράνημα, μόλις τελείωσε και η τέταρτη Σάλπιγγα, από τις επτά που επρόκειται να σαλπίσουν. Ο άγγελος αυτός θα προαναγγείλει το γεγονός, ότι οι υπόλοιπες τρεις σάλπιγγες θα είναι φοβερές για τους ανθρώπους που κατοικούν τη γη.

Με τις πρώτες τέσσερις σάλπιγγες θα κτυπηθούν κατά το ένα τρίτο τα δένδρα, τα χόρτα, η θάλασσα, τα ψάρια, τα πλοία, οι πηγές των υδάτων, ο Ηλιος, η Σελήνη και τα άστρα. Η καταστροφή θα γίνει γύρω από τον άνθρωπο, αλλά δεν θα πέσει επάνω στον άνθρωπο. Ο Θεός μακροθυμεί και περιμένει κάθε άνθρωπο να μετανοήσει και δεν επιτρέπει να πέσει το κακό επάνω του, παρόλο που τον περιτριγυρίζει και πολλές φορές τον ακουμπάει.

"Ζω εγώ, λέγει Κύριος ο Θεός, δεν  θέλω τον θάνατον του αμαρτωλού, αλλά να επιστρέψη ο ασεβής από της οδού αυτού, και να ζη. Επιστρέψατε, επιστρέψατε από των οδών υμών των πονηρών, διά τί να αποθάνητε οίκος Ισραήλ;" Ιεζεκιήλ λγ:11

Ο Θεός φυλάει τον αμαρτωλό από τις καταστρεπτικές παγίδες που ο ίδιος ο άνθρωπος κατασκευάζει και ο ίδιος πέφτει μέσα. Αν όμως ο άνθρωπος δεν μετανοήσει, ο Θεός δεν έχει δικαίωμα να τον φυλάει από τα νύχια του Διαβόλου συνέχεια, διότι ο ίδιος ο άνθρωπος απορρίπτει την οδό του Χριστού και εκλέγει την οδό του πονηρού.

Ο άγγελος που είδε ο Ιωάννης νά πετάει στο μεσουράνημα, ακριβώς αυτό αναγγέλει. "Ουαί, ουαί, ουαί εις τους κατοικούντας επί της γης". Τρία ουαί για τις υπόλοιπες τρεις σάλπιγγες που θα σαλπίσουν. Ουαί, σημαίνει αλίμονο. Αλίμονο στους ανθρώπους τώρα. Μέχρι την τέταρτη σάλπιγγα, θα κτυπηθούν όλα τα άλλα, εκτός από τους ανθρώπους. Με τη φωνή των τριών υπολοίπων σαλπίγγων, θα συμβεί το αντίθετο. Θα κτυπηθούν οι άνθρωποι και πολύ λίγο το περιβάλλον του. Οσο ο άνθρωπος μένει αμετανόητος, τόσο πιό κοντά του έρχεται το κακό, έως ότου τον βρει.

Ο άνθρωπος καυχιέται πολλές φορές ότι είναι "τυχερός", γιατί κάποιο κακό του συνέβηκε και αυτός κατάφερε και έζησε. Καλυτερα είναι όμως να γνωρίζει ότι δεν τον φύλαξε η τύχη, αλλά τον φύλαξε ο Θεός για να του δώσει καιρό να μετανοήσει και να συμφιλιωθεί με τον Θεό, διά του Ιησού Χριστού που είναι ο Μόνος Σωτήρας και Μεσίτης, γιατί ήδη έχει πληρώσει με το αίμα Του, όλες τις αμαρτίες όλων των ανθρώπων.

Το πρώτο "ουαί", θα γίνει όταν σαλπίσει ο πέμπτος άγγελος και θα παρουσιαστούν "ακρίδες", που θα βασανίσουν τους ανθρώπους πέντε μήνες. Το δεύτερο "ουαί", θα γίνει όταν θα σαλπίσει ο έκτος άγγελος, οπότε θα γίνει ένας φοβερός πόλεμος με πυρηνικά όπλα και θα σκοτωθούν το ένα τρίτο του πληθυσμού της γης. Το τρίτο "ουαί", θα γίνει όταν θα σαλπίσει ο έβδομος άγγελος και θα αρχίσουν οι επτά έσχατες πληγές που θα κτυπήσουν τους ανθρώπους, κατ'ευθείαν μέχρι τελείας καταστροφής. 

Ο Θεός προειδοποιεί πρώτα και έπειτα επιτρέπει την τέλεια καταστροφή στον άνθρωπο. Λέμε επιτρέπει, γιατί όλα τα όπλα της καταστροφής, δυστυχώς θα είναι ανθρώπινες εφευρέσεις. Η πίστη στον Χριστό και η μετάνοια και επιστροφή στον ουράνιο Πατέρα είναι ο μόνος τρόπος, να δυνηθούμε να εκφύγουμε πάντα ταύτα.

Οι εσφραγισμένοι

Τετάρτη, 31 Αυγούστου 2011 10:38 πμ |

alt


Ερμηνεία

Πριν ανοιχτεί η εβδόμη σφραγίδα, και σαλπίσουν οι επτά άγγελοι, για να αρχίσουν οι καταστροφές επάνω στη γη, παρεμβάλλεται το κεφάλαιο αυτό στην αποκάλυψη. Στο κεφάλαιο αυτό, περιγράφεται ο τρόπος με τον οποίο θα σφραγιστούν οι άνθρωποι από το Ισραήλ και από τα έθνη που θα μείνουν πιστοί στον Ιησού Χριστό και θα αρνηθούν τον Αντίχριστο, πριν έρθει η μεγάλη καταστροφή και η συντέλεια του αιώνος. Η καταστροφή επάνω στη γη θα έρθει με ένα πυρηνικό ολοκαύτωμα, με όπλα που θα χρησιμοποιηθούν από χώρες που θα βρίσκονται στα τέσσερα σημεία της γης. Χώρες του Βορρά, του Νότου, της Ανατολής και της Δύσης. Τέσσερις άγγελοι στέκονται στις τέσσερις γωνίες της γης και κρατούν τώρα τους τέσσερις ανέμους της γης, για να μη γίνει κανένα κακό. Επομένως πόλεμος πυρηνικός δεν θα γίνει, πριν ο Θεός σφραγίσει τους δούλους Του στα μέτωπά τους. Ο Θεός κρατάει με τους τέσσερις αγγέλους τις δυνάμεις της γης, για να μην κάνουν, το κακό που θέλουν να κάνουν.

Ενας άλλος άγγελος, με μία σφραγίδα στο χέρι ανεβαίνει από την ανατολή και φωνάζει με φωνή μεγάλη, προς τους τέσσερις αγγέλους που κρατούν τους τέσσερις ανέμους της γης. "Μην αφήσετε τους ανέμους, δηλαδή τις δυνάμεις της γης, που θέλουν να βλάψουν την γη και την θάλασσα και τα δένδρα, έως ότου σφραγίσουμε τους δούλους του Θεού μας επάνω στο μέτωπό τους". Ο Θεός σφραγίζει πάντα τους δικούς Του και τους σημειώνει, πριν έρθει κάποια καταστροφή. Οταν κάποτε η Ιερουσαλήμ είχε πέσει στην ειδωλολατρεία και προσκυνούσε "τα μεγάλα βδελύγματα", όπως τα χαρακτηρίζει ο Ιδιος ο Θεός, διά του προφήτη Ιεζεκιήλ, διέταξε τους άνδρας, με τα όπλα του κατασυντριμού, να κάνουν κρίση. Να πατάξουν όλους αυτούς που έκαναν αυτά τα βδελυκτά είδωλα και τα προσκυνούσαν. Προηγήθηκε όμως πριν την καταστροφή, κάποιος που κρατούσε "γραμματέως καλαμάριον", στον οποίον ο Θεός είπε: "Δίελθε διά της πόλεως, διά της Ιερουσαλήμ, και κάμε σημείον επί των μετώπων των ανδρών, των στεναζόντων και βοώντων διά πάντα τα βδελύγματα τα γινόμενα εν μέσω αυτής". Ιεζεκιήλ θ:1-4. Ο Θεός σημείωσε αυτούς που δεν μπορούσαν να δεχτούν τα είδωλα και στενάζανε και βοούσαν προς τον Θεό για όλα αυτά τα βδελύγματα, με τον σκοπό να εξαιρεθούν από την καταστροφή. Ιεζεκιήλ θ:5-6.

Σήμερα, στην περίοδο της χάριτος, στους πιστούς που ακολουθούν τον Ιησού Χριστό και απέχουν από τον κόσμο της αδικίας και της σαρκολατρείας, τους σφραγίζει ο Σωτήρας Ιησούς Χριστός, διά του Πνεύματος του Αγίου. "Εις τον οποίον και σεις ηλπίσατε, ακούσαντες τον λόγον της αληθείας, το ευαγγέλιον της σωτηρίας σας, εις τον οποίον και πιστεύσαντες εσφραγίσθητε με το Πνεύμα το Αγιον της επαγγελίας, όστις είναι ο αρραβών της κληρονομίας ημών". Εφεσίους α:13. Γι αυτό ο απόστολος Παύλος γράφει: "Και μη λυπείτε το Πνεύμα το Αγιον του Θεού, με το οποίον εσφραγίσθητε διά την ημέραν της απολυτρώσεως". Εφεσίους δ:30.

Σήμερα που επίκειται η αρπαγή της εκκλησίας, πρέπει όλοι οι χριστιανοί να ζητήσουν από τον Κύριον της δόξης, τον Ιησού Χριστό, να τους πληρώσει διά του Αγίου Πνεύματος. "Αυτός θέλει σας βαπτίσει εν Πνεύματι Αγίω και πυρί". Ματθαίος γ:11. Μετά την αναχώρηση της εκκλησίας από τον κόσμο και την επικράτηση του αντιχρίστου επάνω σε όλα τα έθνη, θα αρχίσουν τα μεγάλα δεινά της ανθρωπότητας. Λίγο πριν ανοιχτεί η εβδόμη σφραγίδα και ξεκινήσουν οι επτά άγγελοι να σαλπίζουν, για να αρχίσουν οι καταστροφές επάνω στη γη, αρχίζοντας από ένα πυρηνικό πόλεμο, ένας άγγελος θα σπεύσει και θα σφραγίσει όλους τους πιστούς.

Αυτό θα έχει συνέπειες βεβαίως, όταν οι τέσσερις άγγελοι, θα αφήσουν τους τέσσερις ανέμους της γης και θα επέλθει καταστροφή, όπως θα δούμε στο Θ κεφάλαιο από το 13 εδάφιο. Οταν θα πέσουν οι φιάλες με τις επτά έσχατες πληγές, τότε θα φανεί ποιές συνέπειες θα έχουν επάνω σ' αυτούς, που θα έχουν λάβει το χάραγμα του αντιχρίστου, και σ' αυτούς που θα έχουν την σφραγίδα του Θεού.


http://www.christianity.gr/Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...